Freemuse är en av de främsta globala organisationerna som engagerar sig i hot mot musiker och artister. Från huvudkontoret i Köpenhamn tar Freemuse strid på flera olika nivåer. Allt ifrån att belysa attacker på individuella artister till att sätta press på regeringar vid FN för att garantera ökat skydd.

 

Srirak Plipat, Freemuse’s new Executive Director

 

Organisationens årliga rapport Art Under Threat studeras noga av människorättskämpar för att bättre förstå de globala trenderna. Årets rapport spårade 1 028 attacker på artister i 78 olika länder under 2016. Freemuses snabbrörliga researchteam riktar även strålkastarljuset mot nyheter, som när förbudet mot kvinnliga musiker på Saudiarabiens officiella kulturkanal Al Thakafiya lyftes – för första gången på 30 år. Vi är stolta över att Freemuse är den första stipendiaten i Sonos Listen Better-program.

Vi satte oss ner med Srirak Plipat, Freemuses nya vd, i Sonos butik på 101 Greene Street i centrala New York för att lära oss mer om hans liv och arbete.

Berätta om din bakgrund
Jag har arbetat med mänskliga rättigheter under en ganska lång tid – cirka 20 år.

I början av min karriär gjorde jag en tv-dokumentär på TV5 i Thailand, där jag dokumenterade tillvaron för de fattiga och missgynnade. Det var första gången som jag upplevde att censuren drabbade mitt eget arbete.

Jag intervjuade en 14-årig ficka vars föräldrar sålde henne till en människosmugglare för 200 dollar när hon var 12. Hennes föräldrar sa till henne att hon skulle få ett bra jobb i Bangkok, men istället skickades hon till en bordell. Efter två år var hon bara skinn och ben och skickades hem för att dö. När jag intervjuade henne kunde hon inte äta längre och hon dog 10 dagar senare.

Orättvisan gav en besk eftersmak. Jag grät mycket efter den intervjun. Det visade sig att den lokala polisen hade ”garanterat” att människohandlarna var bra människor och att de var pålitliga. Senare fick vi även andra rapporter om mutor och ett direkt samarbete mellan gänget och polisen. Flickans berättelse visades på tv, men den del som involverade polisen försvann.

Vad lockade dig till Freemuse?
Det korta svaret är kopplingen mellan konstnärliga uttryck och mänskliga rättigheter. Först drogs jag till Freemuses arbete för musiker och artister. Att arbeta med olika fall är vanligtvis inspirerande eftersom det handlar om människor av kött och blod, och inte bara att slipa på lagar och riktlinjer där det mänskliga ansiktet saknas. Vi stöder artister när de behöver fly ett land, och vi hjälper dem att komma i säkerhet genom att placera dem i tillflyktsorter runt om i världen. Men utöver fallen med enskilda artister granskar Freemuse också bredare frågor som gäller traditioner och strukturer som begränsar det konstnärliga uttrycket.

På samma gång engagerar vi oss för mänskliga rättigheter tillsammans med internationella organisationer, i syfte att förändra globala normer och att skapa en bättre miljö för artister som vill uppträda och arbeta. Freemuse dokumenterar löften om mänskliga rättigheter och håller regeringar ansvariga för efterlevnaden av dem. Artister är ofta för upptagna för att fokusera på att förändra lagar och normer. Vi bidrar med vad vi kan för att skapa förändring.

 

An interview with Freemuse.

 

Vilka är de största hoten mot den konstnärliga friheten under 2018?
Det finns en ökande intolerans på ett övergripande plan. Detta skapades av högerregeringar för att sända en signal om att åsikter utanför mittfåran inte tolereras. Artister har svårare att dela sitt arbete idag – speciellt när åsikterna inte stämmer överens med den officiella maktens – politiskt, socialt och religiöst. Dessa artister löper större risk att bli utsatta.

Artisternas uppgift är bland annat att sätta samhällets värderingar under lupp och ifrågasätta hur vi lever våra liv. Det ligger i deras DNA. Men om du ställer dessa frågor idag kan du hotas och dödas i vissa länder.

Vi ser ett klimat där visum för internationella artister inte garanteras av USA, vilket leder till en känsla av att olika synsätt inte kommer att tolereras. Diskriminering baserad på identitet ökar, inklusive hot mot HBTQ-personer och minoritetsgrupper baserat på språk och etnicitet. De har problem. Freemuse dokumenterar de här överträdelserna och vi kommer att publicera den här informationen i vår rapport Art Under Threat som släpps i mars 2018.

Hela tanken med censur är att tysta människor som tänker annorlunda än du. På Freemuse utmanar vi den tanken genom att argumentera för att det går att stoppa folk från att säga saker som du inte håller med om, men bara tillfälligt. I det långa loppet mår samhället bättre när vi inte tystar vissa åsikter.

Du har sagt att organisationer som hjälper artister tenderar att fokusera på individer och att vi behöver bli mer systematiska.
Välgörenhetsorganisationer som International Cities of Refuge Network (ICORN) och enskilda individer hjälper utsatta artister att flytta till tryggare länder. När tillståndet förbättras kan de flytta tillbaka. Även om dessa initiativ är avgörande ur ett säkerhetsperspektiv, så går de inte till botten med grundorsakerna som tvingar artister att lämna sin hemländer: lagarna, reglerna och kulturen. Vi behöver göra mer för att peka på grundorsakerna, speciellt när det är för svårt för artisterna att göra det själva. Vi vill inte bara belysa symptomen, utan även de strukturella orsakerna.

Kan du berätta mer om Music Freedom Day?
Vad skulle hända om dina favoritlåtar försvann? Hur skulle världen se ut utan musik? Music Freedom Day äger rum den 3 mars varje år. Vi grundade Music Freedom Day för att få musikälskare att fira tillsammans. Vi vill att folk ska förstå att alla har samma rätt att uppleva musik. Speciellt i ett läge där stora delar av världen inte respekterar kulturella rättigheter, där kvinnor inte kan sjunga eller uppträda offentligt.

Diskriminering mot kvinnor i musiken existerar inte bara i utvecklingsländer. I nordeuropeiska länder ser vi fortfarande hur kvinnors deltagande i musikbranschen är väldigt lågt. Vi arbetar med organisatörerna av Roskildefestivalen för att stödja kvinnor på ett positivt sätt. Det handlar inte bara om musiken som framförs på scen. Vi behöver se till att kvinnor både är en del av beslutsprocessen i produktionen och framförandet av musiken.

Du kan följa Freemuse på Twitter här och donera till dem här.


Srirak’s spellista

Det här inlägget finns också tillgängligt på språken: en-au da de es fr it nl no en-gb en