Delade musik- och ljudupplevelser är ett enkelt sätt för familjer att spendera mer kvalitetstid tillsammans. Sonos har med hjälp av barnpsykologen, Vandad Assadi, tagit fram åtta tips på hur familjer kan spendera mer kvalitetstid tillsammans med höglyssning som verktyg.

Sonos tidigare studier Music makes it home (2016) och Wake up the silent home (2017) ger båda en rad olika insikter om hur musik förändrar och förbättrar hushåll i grunden – främst i rollen som en sammankopplande faktor. Människor umgås mer, är lyckligare, älskar mer och har mer sex. I hem där ljud och musik är närvarande mår man helt enkelt mycket bättre.

Men hur kan man i praktiken nyttja höglyssning och ljud för att spendera mer kvalitetstid med sin familj? Vandad Assadi, leg. Psykolog har tillsammans med Sonos tagit fram åtta konkreta tips på hur man spenderar mer kvalitetstid med sina barn med ljud och höglyssning som verktyg.

 ”Höglyssning kan vara ett jättebra verktyg för att sammankoppla familjer och skapa kvalitetstid för föräldrar och barn. I en tid där individuella mediaupplevelser upptar en stor del av vår tid – kan höglyssningen få oss att uppleva tillsammans, säger Vandad Assadi. Höglyssningstipsen är enkla att applicera i vardagen och kommer ofta med positiva bieffekter på exempelvis motoriken eller språkutvecklingen.”

Åtta tips på hur man spenderar mer (ljud-)kvalitetstid med sina barn

1. Dansa, dansa, dansa
Såväl barn som vuxna mår bra av att röra på sig och inte bli för stillasittande. Att fuldansa tillsammans är ett bra sätt att kombinera rörelse med skratt. Aktiviteten ”Dansstopp” är ett kul sätt att föra in dansen i hemmet. Starta musiken, dansa tillsammans tills lekledare trycker på stopp, stå blixtstilla tills musiken sätts igång igen. Repetera processen. En annan variant för hela familjen är ”Danceoke”, dansa tillsammans och imitera rörelserna till en musikvideo. Dans är ett bra sätt att träna upp motorik, koordination och kroppsuppfattning. Regelbunden fysisk aktivitet har även många andra fördelar för hälsan.

2.  Lyssna och lär
Att få välja låt eller spellista är ett kul sätt att interagera med resten av familjen, till exempel vid matlagning eller under middagen. Det är även ett bra sätt att träna det yngre barnet att vänta på sin tur. Spela en låt högt och berätta vad det är som gör att du tycker om låten. Att lyssna på varandras spellistor kan vara ett sätt att lära känna varandra bättre och få inblick i varandras preferenser. Det är också ett sätt att kommunicera upplevelser, tankar och känslor och få dessa bekräftade.

3.  Karaoke
Att våga sjunga karaoke och skapa sin egen musikalshow kan vara ett sätt för barnet att känna sig modigt och även ett sätt att uttrycka känslor med hjälp av kroppsspråk. Det är också ett bra sätt att träna språket. Att sjunga karaoke tillsammans med barnet skapar en kvalitativ stund tillsammans när båda är närvarande och aktiva.

4.  Musik (och video-)quiz
Att tävla tillsammans i musikquiz, egengjorda eller färdiga, kan vara ett bra sätt att få ihop familjen kring en gemensam höglyssningsaktivitet som upplevs som belönande och stärker familjebanden. Eller varför inte ett musikvideoquiz? Båda typerna av quiz fungerar för alla åldrar förutsatt att man anpassar val av musik och musikvideos utifrån barnens ålder och preferenser.

5. Storytime
Ljudboken eller ljudteatern kommer aldrig helt ersätta högläsningen men kan fungera som ett komplement. Istället för asocialt lyssnande var för sig, kan familjen lyssna tillsammans en stund varje dag – både för närheten och gemenskapens skull. Efteråt kan man tillsammans reflektera och diskutera innehållet eller bara längta efter nästa kapitel. Att lyssna på sagor skapar inre bilder och utvecklar fantasin. Det utvecklar även den språkliga förmågan och tränar förmågan att anta andra perspektiv.

6.  Podd för knodd
För det äldre barnet kan höglyssning av en podcast vara ett ypperligt tillfälle att fånga upp funderingar och reflektera kring samhälle, moralfrågor och relationer. Det kan också vara ett sätt att tillbringa kvalitetstid med varandra.

7.  Sätt ton på stämningen
Musik påverkar våra känslor och kan därför användas som ett verktyg för att reglera stämningsläget vid våra dagliga rutiner. Naturljud kan till exempel användas för att komma ner i varv inför sänggående på samma sätt som peppig musik kan uppmuntra familjen när man ska hjälpas åt att plocka undan disken. Det som är avgörande är inte genre eller tempo, utan den personliga upplevelsen hos individen. Välj ut en låt tillsammans som aktiverar den känsla ni söker eller betinga en viss låt eller typ av musik med en viss känsla genom att spela upp den i närvaro av den känslan. Använd sedan låten för att reglera sinnesstämningen inför passande rutin eller aktivitet.

8.  Delad skärmtid är dubbel glädje
Det finns många fördelar med att dela skärmupplevelser tillsammans. Att spela Tv-spel eller titta på film tillsammans kan fungera som en stimulerande och/eller avkopplande aktivitet. Det ger möjlighet att dela och sätta ord på upplevelser, problematisera innehåll och ge förklaringar, men också begränsa innehåll och skärmtid. Skärmar är idag en del av de flestas barndom och utmaningen finns snarare i att hitta balansen där även fysisk aktivitet, utomhusaktiviteter och annan mångsidig stimulans ingår.

* Tipsen är skrivna för att passa den bredare familjekonstellationen och innehåller flera olika tips under samma “tips” för att vara gångbara för ett bredare åldersspann. Syftet är att tipsen ska gå att tillämpa på familjer där det finns barn i olika åldrar.

* Kvalitetstid definieras nedan som tid tillsammans med sin familj som består av aktivitetsinnehåll som ger meningsfullhet och välbefinnande i vardagen.