Det här inlägget finns också tillgängligt på språken: Australia Danmark Deutschland España France Italia Nederland Norge United Kingdom United States

Som grundare och VD av Sonos, försöker jag alltid hitta ledare som visar att de kan hitta nya sätt att föra Sonos framåt och till nya nivåer. I detta arbete ingår även att utvärdera min egen roll. Sonos står nu inför en ny tillväxtfas och därför överlämnar jag nu stolt VD-ansvaret till den mycket kompetenta Patrick Spence. Patricks utpräglade ledarskapskvaliteter är några av de faktorer som bland annat bidragit till Sonos stora försäljningsframgångar under julhandeln, men framför allt finns det nog ingen person som bättre förkroppsligar Sonos värderingar och kultur.

Patrick Spence (vänster) och John MacFarlane
Patrick Spence (vänster) och John MacFarlane

När Patricks ledarskap nu inleds är det vid en magisk tidpunkt för oss på Sonos. Musikstreaming är nu helt etablerat, mycket tack vare prenumerationstjänster som Spotify, Pandora, Apple Music, Google Play Music, QQ Music, Amazon Music, SoundCloud, Tidal, etc. Det kommer dessutom finnas ännu fler alternativ för musikälskare i takt med att skivbolagen lär sig skapa användarvänliga ekosystem och nya plattformar tas fram för prenumerationstjänster. Idag kan en Sonos-ägare lyssna på i stort sett allt som spelats in och framöver kommer vi definitivt kunna lyssna på allt, oavsett vilka preferenser, nischer, teman eller mixningar vi föredrar. Musik är något underbart unikt och utvecklingsbart, vilket gör vårt uppdrag så oerhört motiverande. Tiden har aldrig varit bättre för att skapa nya band mellan musikälskare i deras hem och musikskapare.

Introduceringen av användbara hjälpmedel som röstinstruktioner i hemmet har nu blivit ett bra komplement till smartphone, iPad, Applewatch och dator för att hitta rätt musik dygnet runt. Bland oss på Sonos kommer upplevelser till oss olika och vid olika tillfällen, men vårt arbete kommer alltid vara fokuserat på att skapa meningsfulla upplevelser för musiklyssnare där hemma. Andra tankar kring vårt ekosystem för hemmet håller också på att mogna. Wi-Fi i hemmet har blivit en helt central fråga (och är skälet till att vi utvecklade vårt meshnät och Boost) och avspeglar sig i den växande mångfalden och djupet inom konsumentmarknaden för WiFi. Det smarta hemmet kommer snart att bli en upplevelse för fler än de tidiga teknikälskarna.
Satsningen på dessa förändringar, som inleddes för ett år sedan, är nu i mål. För oss handlar det nu om att accelerera och ta ledningen. Sonos har en ljus framtid framför sig som möjliggöraren tillsammans med rätt partners och fokus. Kort sagt, framtiden för Sonos och musikupplevelser i hemmet har aldrig varit bättre.

Det finns aldrig en naturlig övergång av ett ledarskap, speciellt när ett företag styrts av grundaren. Styrkan ligger ju då i en gemensam tolkning av företagskulturen på en ständigt föränderlig marknad. Men kulturen måste vara större än ledaren och därför har tiden nu kommit för Sonos att ta steget vidare. Jag anförtror Patrick och hela teamet att leda och driva företagets nya tillväxtfas. Jag kommer dock fortsätta vara anställd på Sonos med uppdraget att stötta och ge råd. Förutom att agera mentor för Sonos ledare, kommer jag att fokusera på de två områden jag brinner mest för. Först och främst kommer jag att hjälpa till att samla och eventuellt utöka Sonos engagemang inom STEM utbildning. Jag kommer även fortsätta att arbeta inom musik- och teknikindustrin för att kunna bidra till skapandet av nya, användarvänliga ekosystem.
Det har varit ett nöje och en ära att arbeta med uppdraget att fylla alla hem med musik. Min femtonåriga resa har varit fylld med fantastiska äventyr, tunga erfarenheter och allt där emellan. Nu ser jag framåt mot vårt nästa kapitel!

Vänligen,
John