Listen Better: Ett öppet brev från Patrick Spence

Vänner,

Musiken är drivkraften bakom allt vi gör. Men samtidigt tornar hoten mot musiken i dagens värld upp sig. Alltför många artister möter hinder mot yttrandefriheten. Vissa kan bli fängslade eller till och med dödade bara för att de delar sina låtar på internet. Vissa grupper saknar utrymmet och resurserna som försäkrar att alla musiker får höras. Det gör att vi misslyckas med att fostra nästa generation musikälskare för att de ska lyckas i den moderna ekonomin. Musik, tillsammans med film, drabbas av många kränkningar av den konstnärliga friheten. Att inte lyckas skydda musiken är att inte lyckas skydda människors mest grundläggande friheter.

Vi har beslutat oss för att Sonos måste arbeta aktivt för att uppmuntra och främja musikens framtid. Att använda vårt företag för att stötta dem som tampas med hot mot musiken – oavsett om hoten är riktade mot artisterna själva eller om de är ett symptom på större orättvisor som drabbar svaga grupper – och att hjälpa till att göra musik till en viktig del av livet för alla. Vårt åtagande i de här frågorna handlar dels om Sonos djupa koppling till musikkulturen, dels om vårt självklara stöd för globala mänskliga rättigheter. Och även om musiken alltid kommer vara vår främsta drivkraft, så kommer vi alltid att agera enligt övertygelsen att större musikalisk frihet även innebär större frihet för andra uttryck, som journalism, film och proteströrerelser – och vice versa.

Vi erkänner att vi har mycket att lära oss om kampen för att skydda grundläggande rättigheter för artister. Men även om andra komplexa politiska frågor som kan kopplas till vår mission. Tidigare i år bjöd vi in en grupp ledande aktivister till vårt Bostonkontor för att lyssna på dem och fråga: Hur kan Sonos på det mest effektiva sättet stödja organisationer som arbetar i frontlinjen? Deras budskap var rakt på sak: Gräsrotsrörelser behöver mer stöd, medan flashiga storföretagsprojekt ofta står i vägen för att göra rätt prioriteringar.

För att göra något åt saken lanserar vi vårt nya inititativ, Listen Better, som gör att vårt företag kan agera på ett meningsfullt sätt utifrån våra värderingar om musik. Vi kommer att fokusera på att bygga starka och uthålliga relationer, utan några krav på motprestationer kopplade till vår produkt. Allt utifrån en enkel filosofi: Att göra det som ger störst nytta för dem som kämpar i frontlinjen. Vi planerar att stödja gräsrotsaktivister och deras påverkansarbete med hjälp av små strategiska stipendier. Och varsamt växa vårt program med tiden, medan vi fortsätter att lyssna.

För att komma igång åtar vi oss att dela ut 1,5 miljoner dollar i ovillkorade stipendier under de kommande tre åren. Pengarna går till att stödja grupper runt om i världen som arbetar för att uppnå fem nyckelmål:

  • Att bekämpa censur och stödja yttrandefriheten för underpriviligerade artister.
  • Att försvara digitala rättigheter och tillgången till information för musiker och andra artister.
  • Att erbjuda utrymme och verktyg som ger musiker en röst.
  • Att stödja musikutbildning i utsatta områden.
  • Att inspirera nästa generation av artister, ingenjörer och forskare.

I vår första runda av Listen Better-stipendier har vi belönat de sex organisationer som deltog i samtalen under den här sommaren. De kommer att hjälpa oss att identifiera de mest centrala frågorna i vårt framtida givande till gräsrötterna: Access Now, Article 19, Creative Time, Freemuse, the Future of Music Coalition och Index on Censorship. De här grupperna har generöst nog accepterat att fortsätta dela med sig av råd kring Sonos nyckelprioriteringar och strategi. Detta medan vi fortsätter att lära oss och bygga ut programmet under kommande månader och år.

 

Sonos invited a group of leading activists to listen and ask: How can Sonos most effectively support organizations working courageously on the frontlines?

 

Listen Better kommer att ledas a Q-Tip. En artist som själv har en historia av att göra musik för att bidra socialt. Och som inspirerat oss i decennier med sin konst och aktivism. Q-Tip har gett Sonos råd i flera år. Och som rådgivare för Listen Better kommer han att spela en avgörande roll för att stödja vår givarstrategi – nämligen att sprida kunskap i angelägna frågor som rör musik, samt att sporra fler människor att engagera sig.

I samma anda av att främja och skydda framtidens musik vill vi höra från dig. Klicka på den här länken för att berätta om ditt arbete.

Tidigt under 2018 kommer vi att lansera ett program där alla berättigade organisationer, var som helst i världen, kan ansöka om ett Sonos-stipendium. Till exempel genom att ta tillvara talangen hos våra medarbetare runt om i världen. Men även genom att involvera den stora publik som delar vår kärlek till musiken.

Livet blir bättre när man lyssnar. Men utan friheten för underpriviligerade att göra sin röst hörd finns det inget att lyssna på. Då finns bara tystnad. Så vi måste lyssna bättre – och kämpa för musikens framtid.

Hälsningar,

Patrick Spence
Vd på Sonos

Det här inlägget finns också tillgängligt på språken: Australia Danmark Deutschland España France Italia Nederland Norge United Kingdom United States