unknown imageunknown image placeholder
Varumärke

Större åtagande kring hållbarhet

Ed Gillett

Gästskribent

I samband med att vi presenterar vår nya klimathandlingsplan beskriver Sonos sitt tänkande kring hur vårt arbete påverkar miljön, vårt åtagande att bli koldioxidneutrala i slutet av det här årtiondet och hur vi gör stora insatser för att bidra till en hållbar framtid.

I en tid då framtiden för vår planet hotas av klimatkrisen är det oerhört viktigt att vi tänker holistiskt och kritiskt på hur de val vi gör påverkar världen omkring oss – från genomgripande politiska förändringar till enskilda handlingar och från hur vi kan minska vårt avfall till hur vi kan skydda våra ekosystem. I samband med publiceringen av vår nya klimathandlingsplan inleder vi en ny fas i vårt åtagande kring miljöansvar, där vi bygger vidare på de insatser vi har gjort under många år och sätter ambitiösa mål för framtiden.

Processen inleds med själva klimathandlingsplanen och dess fokus på att minska Sonos koldioxidavtryck: via vårt åtagande att bli koldioxidneutrala senast 2030 och uppnå nettonollutsläpp år 2040. I år kommer Sonos att påbörja ett samarbete med den icke-vinstdrivande organisationen Sustainable Surf för att investera i klimatkompensation för 2021, där en del av våra pengar kommer att användas för att återställa tångskogar längs med Kaliforniens kust. Förutom att klimathandlingsplanen har särskilt fokus på koldioxidutsläpp tillkännager vi även ett antal mer övergripande hållbarhetsåtgärder, bland annat: en dramatisk minskning av energiförbrukningen från våra produkter, förlängd livstid för produkterna genom att de blir enklare att reparera och återvinna, en övergång till förpackningar av 100 % papper senast år 2025, minskat utsläppsavtryck för vår leverantörskedja, och ett samarbete med världsledande organisationer kring forskning, ackreditering och ansvar.

Detta är ett stort paket med olika åtaganden och policyer som speglar många års arbete på Sonos och fastställer våra prioriteringar för årtionden framöver. Men hur kom vi hit? Deji Olukotun, Director of Policy and Corporate Social Responsibility, betonar kopplingen mellan historia och nutid. ”Vi har arbetat med detta under ett antal år vid det här laget, inte bara när det gäller hållbarhet utan också i samband med vår leverantörskedja, hur de människor som tillverkar våra produkter behandlas, och hur våra anläggningar och kontor sköts”, förklarar han. ”Så vi har tillbringat de senaste åren med att lyssna och lära, ta reda på vad vi kan förbättra, för att sedan införa det i praktiken. Klimatkrisen kräver handling. Vartenda kontor där vi har medarbetare har drabbats av extremt väder under de senaste två–tre åren, och det här arbetet känns därmed både verkligt och brådskande för oss alla.”

unknown imageunknown image placeholder

Det första steget var att kartlägga och offentliggöra vårt globala koldioxidavtryck, vilket gav en del förvånande resultat. ”Vi lärde oss att den största källan till våra utsläpp varken var leverantörskedjan, tillverkningen eller distributionen. Mindre än en fjärdedel av vårt sammantagna avtryck härrör från utvinning av råvaror, montering av våra produkter och transport till våra återförsäljare”, säger Deji. Faktum är att 75 % av våra koldioxidutsläpp kommer från den energi som används under produkternas livstid, vilket också påverkade det fokus vi valde för vår klimathandlingsplan.

”På vissa sätt var detta en välkommen överraskning, eftersom det är någonting vi har mer kontroll över. Vi vill hjälpa våra kunder att göra ansvarsfulla val, så vi kommer att ge dem fler möjligheter när det gäller energiförbrukning, som att stänga av delar av systemet medan andra delar används, eller att vara mer eftertänksamma kring hur röstassistenter används på våra högtalare.” Sonos har också åtagit sig att från och med 2023 utrusta alla nya produkter med det viloläge som vi introducerade med Roam. Genom vårt nya fokus på effektivitet kommer den energi som förbrukas av våra produkter att minska med 35 % inom det närmaste årtiondet, vilket bidrar rejält till våra mål om koldioxidneutralitet och nettonollutsläpp.

En fullständig analys, följt av en minskning av vårt koldioxidavtryck, är dock bara en liten del av bilden. ”De här klimatfokuserade åtgärderna är väldigt viktiga, men det finns fler viktiga aspekter på hållbarhet”, förklarar Deji. ”Till exempel har stunden då en produkt når slutet av sitt liv en relativt låg inverkan när det gäller koldioxidutsläpp, men den kan ha en stor miljöpåverkan vad gäller elektronikavfall och ämnen som hamnar i naturen.” Under 2022 kommer Sonos att bygga vidare på kartläggningen av våra produkters koldioxidutsläpp och även börja analysera dessa vidare miljöeffekter. ”Detta kommer att ge oss väldigt detaljerade insikter om våra produkter”, säger Deji. ”Den här viktiga informationen kommer att hjälpa oss att fatta goda designbeslut i framtiden.”

Ekoakustik

Vi kommer även att arbeta med banbrytande projekt som använder ljud för att hjälpa ömtåliga ekosystem. ”Som företag har vi funderat mycket på konceptet med regenerering – tanken att vi inte bara borde minska vårt miljöavtryck, utan ge tillbaka mer än vi tar för att lämna jorden i bättre skick än när vi kom.” Det här åtagandet kring regenereringsarbete har fått Sonos att samarbeta med organisationer som specialiserar sig på att förbättra miljön med hjälp av ljud. Exempelvis har vi gått med i Music Declares Emergency-koalitionen, stått värd för Climate Blowout Conference-mötet om klimatlösningar inom musikindustrin och finansierat framsynt forskning om bioakustik. Ett av de viktiga projekt som Deji och hans kollegor redan stöttar har ett forskningsteam som använder mikrofonuppsättningar och maskininlärning för att följa ljuden av utrotningshotade fläckugglor runt om i Kalifornien när de återvänder till ekosystem som förstördes i den senaste tidens skogsbränder. Ugglan är ett viktigt referensdjur, vars närvaro visar att den biologiska mångfalden har återställts längre ner i näringskedjan (och deras ljudsignatur) och ger forskarna ökade insikter om hur snabbt olika ekosystem återhämtar sig, så att de kan avgöra var de bör fokusera sina insatser.

unknown imageunknown image placeholder

Så här bevakar vi våra framsteg

Allt det här är jättebra, men vi vet att det är lätt att prata: Det som verkligen betyder någonting är att vi ser till att de här upphöjda principerna och ambitiösa idéerna leder till handling. Det finns två tydliga sätt att se till att Sonos faktiskt uppnår de nivåer som beskrivs i vår klimathandlingsplan. Till att börja med sätter vi tydliga mål så att alla våra intressenter har en konkret bild av vad vi har åstadkommit: ”Den största skillnaden mellan ett företag som säger att de ska göra någonting och ett som faktiskt gör det är användningen av prestandamål”, förklarar Deji. ”Under de senaste fem åren har vi satt sådana mål för våra förpackningar, vår energieffektivitet och granskningen av vår leverantörskedja. Men nu lägger vi även till våra nya klimatmål.” Detta är dock inte helt utan utmaningar. ”En intressant sak med de här målen är att man måste berätta om man inte har nått dem. Jag tror det är väldigt svårt för många företag att vara ärliga om att de har misslyckats. Att presentera de här målen offentligt, som vi har gjort, och rapportera tillbaka om dem, som vi kommer att göra, är en viktig del av vårt ansvarstagande.”

Det andra vi kommer att göra för att se till att Sonos prestationer är synliga och försvarbara är att samarbeta med oberoende organisationer som upprätthåller branschövergripande standarder för koldioxid, hållbarhet och etik. I slutet av 2021 kommer Sonos att bli fullvärdig medlem av Responsible Business Alliance, en organisation som kommer att hjälpa oss att granska vår leverantörskedja och säkerställa att vi följer bästa praxis, och Forest Stewardship Council, som certifierar vår användning av hållbara pappersbaserade produkter. Båda är framstående organisationer som kommer att säkerställa att vi uppfyller våra målsättningar.

För alla de här insatserna kan vi sammanfatta den bakomliggande filosofin med två ord: Lyssna bättre. Den här frasen, som från början användes som en projekttitel av Deji och hans kollegor i deras arbete med social påverkan, har sedan anammats som ett ledord överallt på Sonos, eftersom den omfattar inte bara vårt åtagande kring ljud av hög kvalitet, utan även vår strävan att göra världen till en bättre plats.

”Detta är en möjlighet att göra kollektiva insatser – särskilt i samband med klimatförändringarna, men också när det gäller hållbarhet mer generellt – eftersom det blir lättare ju fler företag som engagerar sig. Jag tycker att vi på Sonos kan vara stolta över att vi verkligen bryr oss, att det har skett en stor kulturell förvandling, och att vi alla är fast beslutna att gå den här vägen.”

Läs mer