Vi oppdaterer Sonos’ personvernerklæring

24. april, 2018

Vi har nylig lagt til mer informasjon og forenklet ordlyden i personvernerklæringen vår, for å gjøre det lettere for deg å forstå hvilke opplysninger vi samler inn, hvordan vi bruker dem og hvilke rettigheter du har til å administrere denne informasjonen.

Oppdateringene gjenspeiler de strenge kravene som er angitt i General Data Protection Regulation (GDPR). Disse EU-lovene krever mer åpenhet og tydelighet når deg gjelder bedrifters innsamling, oppbevaring og bruk av data.

Selv om GDPR har fokus på Europa, mener vi at alle Sonos-eiere bør ha like rettigheter og fortjener å få innfridd disse høye kravene til beskyttelse. Derfor vil disse oppdateringene gjelde globalt.

Vi tar personvern på alvor og har stor respekt for personopplysningene dine. Vi har aldri tidligere solgt og kommer aldri til å selge dataene dine til tredjeparter.

For mer informasjon om Sonos’ personvernerklæring, gå til seksjonen «Vanlige spørsmål». Hvis du har konkrete spørsmål eller bekymringer angående bruk av opplysningene dine, kan du sende en e-post til privacy@sonos.com.

Dette innlegget er også tilgjengelig i: Australia Danmark Deutschland España France Italia Nederland Sverige United Kingdom United States