Å drive med musikk har store positive ringvirkninger for unge sinn og liv. Sonos Soundways, vårt nye program for å gjøre en forskjell, har som mål å støtte musikkopplæring i en tid hvor det er stort behov for det.

 

I 2016 gikk Gary* inn i et lydstudio i Atlanta og begynte å spille inn sanger. Tatt i betraktning at han var elev på videregående lagde han musikk med en virkelig voksen følelse, der han utforsket utfordringene ved å vokse opp i byen. I løpet av det påfølgende året begynte noe å skje. Garys tekster ble mer fokuserte og retorisk komplekse. Til og med mer optimistiske. Sangene han la ut på nettet, gikk fra 100 avspillinger til 5 000. Etter hvert som kvaliteten på musikken ble bedre, forbedret også karakterene hans seg.

Garys erfaring viser ikke bare hans eget talent og disiplin, men også kraften musikkopplæring har til å forvandle menneskers liv. Hver dag hjelper musikk ungdom med å oppheve prestasjonsgap og forbedre skolegangen sin. Musikk har også den sosiale fordelen at man kan samarbeide med andre om å skape noe meningsfylt.

«Det finnes en rekke rapporter som klart viser den positive virkningen som musikk har på hjernen», skriver Erik Scherder, professor i klinisk nevropsykologi ved Vrije Universiteit i en artikkel om den nederlandske ideelle organisasjonen Leerorkest. «Den setter i gang impulser i mange deler av musikerens hjerne: hørsel, syn, motorikk og følelser.»

«Det å spille musikk produserer impulser i mange områder av musikerens hjerne: lydmessig, visuelt, motorisk og følelsesmessig.»

Gary opplevde det magiske ved å skape musikk hver gang han gikk inn i studio, akkurat slik vitenskapen skulle tilsi. Men dette var ikke et typisk profesjonelt studio. Det var bygget av en ideell organisasjon kalt Notes for Notes som støtter unge og fremadstormende artister som Gary. Dette er mennesker som ellers ikke ville hatt tilgang til de kreative verktøyene de trenger for å uttrykke seg.

Notes for Notes er bare én av de organisasjonene vi samarbeider med gjennom Sonos Soundwaves, et nytt initiativ som har som mål å endre unges liv gjennom den kraften som ligger i musikkopplæring. Gjennom Sonos Soundwaves samarbeider vi med lokale ideelle organisasjoner. De fokuserer på musikkopplæring for å bidra til å gi barn som trenger det muligheten til å tenke kreativt, bli flinkere på skolen, utvikle sosiale ferdigheter og forberede seg på en vellykket fremtid. Dette skal vi gjøre gjennom en kombinasjon av pengestøtte, produktdonasjoner og frivillig arbeid fra våre ansatte, med et overordnet mål om å gi 100 000 timer med musikkopplæring av høy kvalitet til ungdom verden over.

Vi har brukt det siste året til å lytte til ideelle organisasjoner over hele verden for å finne ut hvordan vi kunne utgjøre den mest betydningsfulle forskjellen. Og vi snakket også med våre ansatte, drivkraften i organisasjonen vår. Responsen er vært overveldende: Sonos burde støtte musikkopplæring.

Våre første partnere for Sonos Soundwaves har alle unike perspektiver på musikkopplæring, dype røtter i lokalsamfunnene og en klar suksesshistorie. De er Notes for Notes, Zumix, Leerorkest og United Borders, og flere partnerskap kommer snart til å bli kunngjort. Hver dynamiske organisasjon arbeider med grupper som mangler ressurser, inkludert kvinner, jenter og innvandrergrupper. Vi gleder oss til å støtte arbeidet til disse organisasjonene og danne flere partnerskap i nær framtid.

Når det gjelder Gary, så lager han nå musikk støtt og stadig. Han stikker innom musikkstudioet etter skolen og fortsetter å skrive musikk i helgene på den bærbare datamaskinen sin. Vi blir ikke overrasket om vi snart hører veldig mye mer fra ham.

 

*Artistens navn har blitt endret for denne fremstillingen.

Dette innlegget er også tilgjengelig i: Australia Canada (English) Canada (Français) Danmark Deutschland España France Italia 日本 México Nederland Sverige United Kingdom United States