A Silent Home, eller et stille hjem på norsk, er et sted der fraværet av musikk fremhever stresset og presset i den moderne hverdagen. Det er et hjem der folk bor på samme sted, men ikke sammen – noe som har blitt et problem i over to tredjedeler av alle hjem.

I fjor utførte vi et eksperiment for å se om det å lytte til musikk sammen hjemme, kunne påvirke de mellommenneskelige forholdene. Og vi kom frem til at de som bodde i hjem fylt med musikk, både var lykkeligere og hadde nærerer og mer kjærlige forhold seg i mellom.

Når fordelene er så store, hvorfor spiller ikke alle mer musikk sammen? Hvorfor er ikke hvert eneste hjem fylt med musikk?

Vi har snakket med noen av verdens fremste eksperter innen ulike fagområder, fra psykologi og media til design og arkitektur, samt medlemmer fra 9000 forskjellige hjem, for å finne ut hvorfor hjemmene våre har blitt så stille.

Voksensyndromet

Når vi er unge er musikken veldig viktig. Den skaper mening i kaoset vi opplever og definerer oss … inntil jobb, regninger, voksenproblemer og den evige teknologiske tilstedeværelsen tar over styringen og presser musikken ut på sidelinjen.

Nesten alle teknologiløsningene som skulle gjøre musikken bedre, har utilsiktet gjort ting verre. Vi jobber sent, fanget i en endeløs tidsklemme, og når vi ikke jobber er vi opptatt med telefonene våre eller andre tekniske distraksjoner.

Hverdagsoppgavene har blitt for mange

Den dyrebare tiden vår blir tøyd til det ytterste. 58 % av de spurte oppga at de har problemer med å rekke alle sine daglige oppgaver, og fire femtedeler sa at de skulle ønske de hadde mer tid til å gjøre ting sammen med familie og venner.

Overdreven planlegging

Dagene våre er fylt opp med jobb og sosiale arrangementer. Resultatet er at vi føler oss i en konstant tidsklemme. Vi verdsetter hvert øyeblikk ut fra hvor nyttig det er i jakten på et fremtidig mål. Men når målet er nådd, begynner vi umiddelbart å fokusere på et nytt. På denne måten lar vi livet gå oss forbi.

Isolasjon forårsaket av skjermer

Dagens familier har bedre tilgang til digital teknologi enn noen gang tidligere, men forbindelsen mellom familiemedlemmene blir stadig svakere. I nesten 50 % av husstandene, bruker de mer tid på å samhandle med personlige teknologiske enheter enn med hverandre. 62 % oppga at de fleste sosiale interaksjonene deres er i den digitale verden.

Arbeidsuken tar aldri slutt

Kl. 8 til 16 har blitt til 24/7, og vi føler presset – 58 % ønsker seg en bedre balanse mellom arbeid og fritid. Det kommer neppe som noen overraskelse å høre at mer enn sju av ti personer (i USA) sover med eller ved siden av telefonen sin, og hvilken virkning dette har på hjemmelivet er innlysende.

Antisosial lytting

Dagens boliger er utformet for å fremme menneskelig interaksjon, med åpne løsninger som skal oppmuntre til samhold og samhandling i familien. Men i realiteten skaper slike åpne løsninger et så høyt støynivå at vi ofte lengter etter atskilte rom. Så vi trekker oss tilbake – 44 % av oss lytter som oftest alene eller med hodetelefoner og stenger alle andre ute.

Lydanlegg på steroider

Komponentbaserte stereoanlegg gir fantastisk lyd, men er kompliserte og holder musikken fanget på kun ett rom. Hjemmekinoer kan være like kompliserte, og er som regel ikke spesielt godt egnet for musikk fordi lyden er optimalisert for spesialeffekter.

Bekvemmelighetens kompromiss

TV- og PC-høyttalere eller Bluetooth og bærbare enheter kan nok virke enklere, men vil aldri kunne levere like imponerende lytteopplevelser som et godt lydanlegg. Og dessutten vil det alltid bli avbrudd og forstyrrelser.

Det er på tide å gjennopta kontakten med musikken, planlegge mindre og ta tiden tilbake. Vi må invitere musikken inn i livene våre igjen.

I de følgende ukene og månedene vil vi med kampanjen vår, Wake up The Silent Home, for alvor gå inn for å vekke liv i hjem der stillheten har tatt over.

https://www.youtube.com/watch?v=bFrEdgoX6-E

Dette innlegget er også tilgjengelig i: Australia Danmark Deutschland España France Italia Nederland Sverige United Kingdom United States