Listen Better: Et åpent brev fra Patrick Spence

Kjære venner,

Musikk er drivkraften bak alt vi gjør. Vi er imidlertid klar over at musikken i dagens verden står overfor stadig flere trusler. Altfor mange artister blir hindret av manglende uttrykksfrihet. Enkelte blir fengslet og til og med drept, bare for å ha delt sangene sine på nettet. Mange lokalsamfunn mangler arenaer og ressurser til å sikre at alle musikere blir hørt. Vi klarer ikke oppfostre en ny generasjon musikkelskere som er rustet til å lykkes i dagens økonomiske system. Musikk, i likhet med film, er utsatt for mange brudd på den kunstneriske friheten. Greier vi ikke å beskytte musikken, greier vi heller ikke beskytte den grunnleggende retten til frihet for alle mennesker.

Sonos har valgt å jobbe aktivt med å fremme og beskytte musikkens fremtid. Dette gjør vi ved å bruke virksomheten vår til å støtte personer som konfronterer trusler mot musikken. Enten om de rettes mot en artist eller er et symptom på urettferdigheten som rammer alle svakerestilte lokalsamfunn, og ved å bidra til å gjøre musikk til en viktig del av alles liv. Vårt engasjement er drevet av den dype tilknytningen Sonos har til musikkultur, så vel som våre grunnleggende verdier knyttet til menneskerettigheter. Og selv om musikk er vår fremste drivkraft, vil vi også handle i tråd med overbevisningen om at større frihet for musikk betyr større frihet for alle andre former for uttrykk, som journalistikk, film og protestbevegelser – og omvendt.

Vi vet at vi har mye å lære om kampen for å beskytte artisters grunnleggende rettigheter og andre komplekse, politiske spørsmål knyttet til misjonen vår. Tidligere i år inviterte vi en gruppe ledende aktivister for uttrykksfrihet til kontorene våre i Boston for en dialog: På hvilken måte kan Sonos best støtte organisasjoner som modig jobber direkte med dette? Svaret var klart og tydelig: Initiativer på lokalsamfunnsnivå trenger mer støtte, og prangende bedriftspartnerskap kommer ofte i veien for de viktige prioriteringene.

På grunnlag av dette lanserer vi det nye initiativet vårt, «Listen Better», som vil gjøre selskapet vårt i stand til å handle på en meningsfull måte og i tråd med vårt musikkverdisyn. Vi vil fokusere på å bygge solide, langvarige relasjoner, uten noen binding til produktene våre, basert på en enkel filosofi: Gjøre det som gjør mest mulig godt, for å hjelpe de som jobber direkte med disse sakene. Vi planlegger å støtte aktivisme og arbeid med beslutningspåvirkning på grasrotnivå med små, strategiske stipender, og utvide programmet over tid mens vi fortsetter å lytte og lære.

For å komme i gang, har vi satt av 1,5 millioner dollar til ubegrensede stipender som i løpet av de neste tre årene skal gå til grupper over hele verden, som jobber med fem hovedmål:

  • Kjempe mot sensur av musikk og for uttrykksfrihet for artister som mangler ressurser.
  • Forsvare digitale rettigheter og tilgang til informasjon for musikere og andre artister.
  • Tilby arenaer og verktøy for å sikre at musikere blir hørt.
  • Støtte musikkutdanning i lokalsamfunn som mangler ressurser.
  • Inspirere neste generasjons artister, teknikere, ingeniører og forskere.

Vi har gitt den innledende runden med «Listen Better»-stipender til de seks organisasjonene som deltok i rundebordsmøtene våre i sommer, og som vil hjelpe oss med å identifisere kjernesakene for framtidige stipendutdelinger: Access Now, Article 19, Creative Time, Freemuse, the Future of Music Coalition og Index on Censorship. Disse gruppene har sjenerøst nok sagt seg villig til å fortsette å gi Sonos råd om hovedprioriteringer og strategier mens vi fortsetter å lære og bygge opp programmet i månedene og årene som kommer.

 

Sonos invited a group of leading activists to listen and ask: How can Sonos most effectively support organizations working courageously on the frontlines?

 

«Listen Better» skal jobbe sammen med Q-Tip, en artist som lenge har lagd musikk for å oppnå positive endringer i samfunnet, og som har inspirert oss i mange tiår med sin kunst og aktivisme. Q-Tip har vært rådgiver for Sonos i flere år, og som rådgiver for «Listen Better» kommer han til å spille en viktig rolle i å veilede utdelingsstrategien vår, hjelpe til med å spre budskapet om viktige musikksaker, og oppmuntre flere personer til å engasjere seg.

Det er i den ånden i arbeidet for å fremme og beskytte musikkens framtid vi gjerne vil høre fra dere. Bruk denne lenken for å fortelle oss hva dere driver med.

I begynnelsen av 2018 lanserer vi et program som lar kvalifiserte organisasjoner hvor som helst i verden søke om et Sonos-stipend. Og med tiden har vi tenkt å bruke Sonos’ unike ressurser utover den økonomiske støtten: De mange ferdighetene og evnene til våre ansatte over hele verden og et digert publikum som deler kjærligheten til musikk, som vi kan oppmuntre og inspirere til å bli involvert i dette viktige arbeidet.

Lytting gjør livet bedre. Men hvis de som mangler ressurser, ikke har friheten til å bli hørt, vil det ikke finnes noe å lytte til. Da finnes det bare stillhet. Så vi må lytte bedre – og kjempe for musikkens framtid.

Med vennlig hilsen,

Patrick Spence
Adm.dir. i Sonos

Dette innlegget er også tilgjengelig i: Australia Danmark Deutschland España France Italia Nederland Sverige United Kingdom United States