Freemuse er en av de fremste organisasjonene som jobber med å spore trusler mot musikere og kunstnere over hele verden. Med hovedsete i København jobber Freemuse for å fremme interessene til musikere, på en rekke forskjellige nivåer. Det kan være alt fra å sette søkelys på angrep rettet mot kunstnere til å presse regjeringer i FN til å beskytte dem.

 

Srirak Plipat, Freemuse’s new Executive Director

 

Organisasjonens årlige rapport Art Under Threat , blir nøye gransket av menneskerettighetsforkjempere som ønsker å lese seg opp på internasjonale bevegelser og trender. I årets rapport var det registrert 1 028 angrep mot kunstnere i mer enn 78 land for året 2016. Freemuses dynamiske forskningsteam setter også fokus på aktuelle nyhetssaker, som for eksempel opphevelsen av forbudet mot å kringkaste kvinnelige musikere på Saudi-Arabias offisielle kulturkanal, Al Thakafiya – for første gang på 30 år. Vi i Sonos er stolte over at Freemuse er en av de første stipendmottakerne i Listen Better-programmet vårt.

Vi satte oss ned med Srirak Plipat, Freemuse sin nye administrerende direktør, i Sonos-butikken i New York for å lære mer om ham og arbeidet hans.

Fortell oss om bakgrunnen din
Jeg har jobbet lenge med menneskerettigheter – i omtrent tyve år.

I begynnelsen av karrieren min laget jeg en TV-dokumentar på TV 5 i Thailand, som dokumenterte hverdagen til de fattige og vanskeligstilte. Det var da jeg først fikk oppleve sensur i mitt eget arbeid.

Jeg intervjuet en 14 år gammel jente som hadde blitt solgt av foreldrene til menneskehandlere for 200 dollar da hun var tolv. Foreldrene hennes ble fortalt at hun ville få en fin jobb i Bangkok, men hun ble sendt til et bordell. Etter to år var det bare skinn og bein igjen av henne, og hun ble sendt hjem for å dø. Da jeg intervjuet henne, klarte hun ikke lenger å spise, og hun døde ti dager senere.

Urettferdigheten svei! Jeg gråt så mye etter det intervjuet. Det viste seg at det lokale politiet hadde «garantert» for at menneskehandlerne var gode og til å stole på. Senere fant vi flere bevis for bestikkelser og direkte samarbeid mellom gjengen og politiet. Jentas historie ble vist på TV, men den delen som anga politiets involvering, var borte.

Hva fikk deg til å begynne i Freemuse?
Det korte svaret er skjæringspunktet mellom kunst og menneskerettigheter. I utgangspunktet var det Freemuse sitt arbeid med musikere og kunstnere som lokket. Saksarbeidet er vanligvis inspirerende når du jobber med ekte mennesker, og ikke bare jobber med å forbedre ansiktsløse lover og retningslinjer. Vi bistår kunstnere når de må forlate et land av sikkerhetsgrunner, ved å hjelpe dem med å finne tilfluktssteder rundt om i verden. Men Freemuse jobber også med bredere problemstillinger, av mer strukturell karakter, der gjerne tradisjoner eller samfunnsendringer spiller inn og hvor friheten til å uttrykk seg kunstnerisk er under press.

Vi jobber også med internasjonale menneskerettighetsorganer for å påvirke normer i forskjellige land, slik at kunstnere får et bedre miljø å jobbe og uttrykke seg i. Freemuse dokumenterer menneskerettighetsforpliktelser og holder regjeringer ansvarlige i henhold til disse forpliktelsene. Kunstnere er ofte for opptatt med andre ting til å kunne fokusere på å endre lover og normer. Vi gjør det vi kan for å påvirke og bidra til endringer.

 

An interview with Freemuse.

 

Hva er de største truslene mot kunstnerisk frihet i 2018?
Nivået av intoleranse, samlet sett, er på stigende kurs. Dette henger sammen med budskapene fra høyreorienterte regjeringer om at meninger som stikker seg ut fra det vanlige, ikke vil bli tolerert. For kunstnere er det vanskeligere å dele arbeidet sitt i dag, spesielt dersom synspunktene deres ikke er forenlig med synet til dem som sitter med makten – politisk, sosialt og religiøst. Sannsynligheten for å havne i negativt søkelys er større.

En av kunstnernes oppgaver er å se kritisk på samfunnets verdier og stille spørsmål ved måten vi lever på. Det er selve livsnerven deres. Hvis du stiller disse spørsmålene i dag, kan du bli truet og drept i enkelte land.

I det nåværende klimaet kan ikke internasjonale kunstnere føle seg trygge på å få innreisetillatelse til USA, noe som bidrar til en oppfatning av at avvikende synspunkt ikke vil bli tolerert. Det er en økning i identitetsbasert diskriminering, blant annet trusler mot LHBT og minoritetsgrupper basert på språk og etnisitet. De er i trøbbel. Freemuse dokumenterer disse bruddene, og vi kommer til å publisere denne informasjonen i mars 2018 i «Art Under Threat»-rapporten vår.

Hensikten med sensur er å stenge ute folk som tenker annerledes. I Freemuse utfordrer vi dette ved å hevde at du kan hindre folk å si ting vi er uenige med, men at det bare vil virke i en begrenset periode. I det lange løp vil samfunnet være bedre tjent når vi ikke stenger ute andres meninger.

Du har sagt at støtten til kunstnere har en tendens til å være orientert rundt enkeltpersoner, og at vi må være mer systematiske.
Ikke-statlige organisasjoner som International Cities of Refuge Network (ICORN) og enkeltindivider hjelper kunstnere som står i fare med å flytte til tryggere land. Når situasjonen er blitt bedre, kan de flytte tilbake. Selv om disse tiltakene er helt nødvendige av sikkerhetsmessige grunner, gjør de lite for å løse rotårsaken til at kunstnere tvinges til å forlate landet sitt i utgangspunktet – nemlig lovene, politikken og kulturen. Vi må jobbe mer med rotårsakene, spesielt når det er for vanskelig for kunstnerne å gjøre det selv. Vi ønsker ikke å behandle symptomene på disse truslene, men heller de strukturelle årsakene.

Kan du fortelle oss mer om Music Freedom Day?
Hva ville skje hvis du mistet all tilgang til favorittlåtene dine? Hvordan ville verden sett ut uten musikk? Music Freedom Day finner sted den 3. mars hvert år. Vi stiftet Music Freedom Day for å oppmuntre musikkelskere til å komme sammen og feire. Vi ønsker at folk skal forstå at alle har rett til å nyte musikk, spesielt når flere steder i verden ikke respekterer kulturelle rettigheter. Kvinner kan fortsatt ikke synge eller opptre offentlig.

Diskriminering av kvinner i musikken skjer ikke bare i utviklingsland. I nordeuropeiske land ser vi fortsatt at deltakelsen i musikkbransjen blant kvinner er svært lav. Vi jobber med arrangørene av Roskilde-festivalen for å gi ekstra støtte til kvinner. Det handler ikke bare om å fremføre musikk på scenen. Vi må sørge for at kvinner får delta i beslutningsprosessene i produksjonen og utførelsen av musikk.

Du kan følge Freemuse på Twitter her og du kan donere her.


Srirak’s spilleliste

Dette innlegget er også tilgjengelig i: Australia Danmark Deutschland España France Italia Nederland Sverige United Kingdom United States