unknown imageunknown image placeholder
Merkevare

Vi øker vår forpliktelse til bærekraft

Ed Gillett

Gjesteskribent

Gjennom annonseringen av vår nye Handlingsplan for klima utvider Sonos hvordan vi tenker rundt miljøpåvirkningen fra det vi gjør, og forplikter oss til karbonnøytralitet innen slutten av tiåret og tar nye, kraftfulle steg mot en bærekraftig fremtid.

I en tid der klimakrisen truer fremtiden for planeten, er det viktig at vi tenker helhetlig og kritisk på hvordan handlingene våre påvirker verden rundt oss, fra brede politiske endringer til enkelthandlinger og fra avfallsreduksjon til å beskytte økosystemer. Med lanseringen av vår nye handlingsplan for klima går vi inn i en ny fase i våre forpliktelser om miljømessig ansvar, der vi bygger på arbeidet vi har gjort over flere år og setter ambisiøse mål for fremtiden.

Denne prosessen begynner med selve handlingsplanen for klima og fokuset den har på reduksjon av Sonos’ karbonavtrykk, med forpliktelsen om karbonnøytralitet innen 2030 og netto null innen 2040. I år vil Sonos samarbeide med den ideelle organisasjonen Sustainable Surf for å investere i karbonkompensasjon for 2021, der en del av finansieringen vår går til å gjenopprette tangskoger langs kysten av California. Sammen med det spesifikke fokuset i handlingsplanen vår for klima om karbonutslipp, annonserer vi også en rekke bredere bærekrafttiltak som inkluderer: dramatisk reduksjon av energien produktene våre bruker, forlenge produktenes levetid ved å gjøre dem enklere å reparere og resirkulere, skifte til 100 % papiremballasje innen 2025, redusere miljøavtrykket av forsyningskjeden vår og arbeide med verdensledende organisasjoner innen forskning, akkreditering og ansvarlighet.

Dette er en viktig samling av forpliktelser og retningslinjer som er basert på mange år med eksisterende arbeid i Sonos, og en presentasjon av prioriteringene våre over de neste tiårene. Men hvordan kom vi hit? Deji Olukotun, sjef for retningslinjer og selskapets samfunnsansvar, legger vekt på forbindelsen mellom fortiden og nåtiden. «Vi har vært på denne reisen i flere år nå og ikke bare tenkt på bærekraft, men også på forsyningskjeden vår, hvordan de som lager produktene våre blir behandlet, og hvordan anleggene og kontorene våre administreres», forklarer han. «Så vi har brukt de siste årene til å lytte og lære, se hvordan vi kan forbedre oss og så sette det ut i praksis. Klimakrisen krever handling. Hvert eneste kontor der vi har ansatte har opplevd ekstremvær de siste par årene, og det gjør at dette arbeidet føles virkelig og presserende for alle av oss.»

unknown imageunknown image placeholder

Det første trinnet var å kartlegge og vise fram det globale karbonavtrykket vårt, noe som ga overraskende resultater. «Vi fant ut at den største kilden til utslipp fra oss ikke var forsyningskjeden, produksjonen eller distribusjonen. Mindre enn en fjerdedel av vårt totale avtrykk er basert på å trekke materialene ut av jorden, bygge produktene våre og frakte dem til forhandlerne», sier Deji. Faktisk kommer 75 % av karbonutslippene våre fra energien som forbrukes i hvert produkts livssyklus, noe som igjen styrte fokuseringen i vår Handlingsplan for klima.

«På en del måter var det en velkommen overraskelse, fordi det er et område som vi har mer styring med. Vi ønsker å hjelpe kundene våre med å ta ansvarlige valg, så vi vil bli i stand til å presentere flere alternativer omkring energibruk, slik som å slå av deler av anlegget sitt mens andre deler er aktive, eller være mer bevisste med høyttalere som bruker stemmeassistenter. Sonos har også forpliktet seg til å utvide dvalemodusen vi introduserte med Roam, til alle nye produkter fra 2023. Denne fornyede fokuseringen på effektivitet vil redusere energien som produktene våre bruker med 35 % innen det neste tiåret og danner en viktig del av målene våre for karbonnøytralitet og netto null.

Å fullstendig gå gjennom og så redusere karbonavtrykket vårt er imidlertid bare én del av puslespillet. «Disse klimafokuserte tiltakene er svært viktige, men det er andre sider av bærekraft som er viktige», forklarer Deji. «Det øyeblikket da et produkt for eksempel når slutten av sin levetid har en relativt lav effekt i form av karbonutslipp, men det kan ha et stort miljøavtrykk når det gjelder elektrisk avfall eller materialer som går tilbake til jordsmonnet.» I 2022 vil Sonos gå ut over kartlegging av produktenes karbonutslipp og begynne å revidere også disse bredere miljømessige påvirkningene. «Det vil gi oss en svært detaljert kunnskap om produktene våre», sier Deji. «Denne viktige innsikten vil hjelpe oss med å ta gode designvalg i fremtiden.»

Økoakustikk

Vi vil også arbeide med banebrytende prosjekter som bruker lyd til å støtte sårbare økosystemer. «Vi har som bedrift tenkt mye på konseptet regenerering – tanken om at du ikke bare burde redusere miljøavtrykket ditt, men gi tilbake mer enn du tar for å gjøre jorden til et bedre sted enn da du fant den.» Denne forpliktelsen til regenerativt arbeid har ført til at Sonos samarbeider med organisasjoner som spesialiserer seg på å bruke lyd til å forbedre miljøet, fra å bli med i koalisjonen Music Declares Emergency og være verter for toppmøtet Climate Blowout Conference om klimaløsninger i musikkbransjen, til finansiering av banebrytende bioakustisk forskning. Ett av prosjektene med høy virkning som Deji og kollegaene hans allerede støtter, involverer et team av vitenskapsmenn som bruker multimikrofonrekker og maskinlæring til å spore lydene til utrydningstruede flekkede ugler over California, når de kommer tilbake til økosystemer som nylig er herjet av skogbranner. Uglene er en viktig markørart hvis tilstedeværelse indikerer et reetablert biologisk mangfold lenger nede i næringskjeden, og uglene (og lydsignaturen deres) gir forskerne en klarere forståelse av hvor raskt forskjellige økosystemer gjenoppretter seg, slik at de kan beslutte hvor arbeidet deres skal fokuseres.

unknown imageunknown image placeholder

Vi sporer fremgangen

Alt dette er flott, men vi vet at det er lettere sagt enn gjort: Det som virkelig teller, er å gjøre disse høye prinsippene og ambisiøse ideene om til handling. Det finnes to tydelige veier for å sikre at Sonos følger de standardene som de har satt opp i Handlingsplan for klima. For det første setter vi klare mål slik at alle våre interessenter har en merkbar følelse av fremskrittene vi har gjort: «Den viktigste forskjellen mellom et selskap som sier at de skal gjøre noe og et som faktisk gjør det, er bruken av prestasjonsmål», forklarer Deji. «Over de siste fem årene har vi hatt mål i tilknytning til emballasjen vår, energieffektiviteten og revisjon av forsyningskjeden. Men nå legger vi inn disse nye klimamålene i tillegg.» Dette kommer imidlertid ikke uten utfordringer. «En av de interessante tingene med disse målene er at du må si fra når du ikke klarer dem. Jeg tror det er en reell utfordring for mange selskaper å være åpne om hvor de ikke har nådd målene sine. Å annonsere disse målene offentlig, slik vi har gjort, og så rapportere tilbake om dem, slik vi vil gjøre, er en enorm del av den ansvarligheten.»

Den andre måten som vi vil gjøre Sonos’ fremgang åpen og ansvarlig på, er ved å samarbeide med eksterne etater som opprettholder bransjeomfattende standarder for karbon, bærekraft og etikk. Før utløpet av 2021 vil Sonos være et fullverdig medlem av Responsible Business Alliance, en organisasjon som vil hjelpe til med revisjon av forsyningskjeden vår og sikre at vi følger beste praksis, og Forest Stewardship Council som sertifiserer bruken vår av bærekraftige papirbaserte produkter. I begge tilfeller vil disse gullstandardorganisasjonene sikre at vi oppfyller ambisjonene våre.

Gjennom alt dette arbeidet kan vår underliggende filosofi oppsummeres med to ord: Lytt bedre. Denne frasen ble opprinnelig opprettet som en prosjekttittel for Deji og kollegenes arbeid med sosial påvirkning, men frasen har siden blitt tatt opp som et mantra på tvers av hele Sonos, og omfatter ikke bare vårt engasjement for lyd med høy kvalitet, men sikrer at vi bidrar til å gjøre verden til et bedre sted.

«Dette er en mulighet for felles handling – spesielt for klimaendringer, men også når det gjelder bærekraft i videre forstand – i det at jo flere selskaper som involverer seg, jo lettere blir det. Hos Sonos mener jeg vi kan være stolte over å anerkjenne at folk faktisk bryr seg, at det har vært en stor kulturell endring og at vi alle har forpliktet oss til denne reisen.»

Les mer