Listen Better: een open brief van Patrick Spence

Vrienden,

Muziek is de drijfveer achter alles wat we doen. Maar muziek staat vandaag de dag ook steeds meer onder druk. Teveel artiesten worden belemmerd in hun vrije expressie en in sommige delen van de wereld gevangen gezet of zelfs vermoord, enkel voor het delen van hun nummers op het internet. In het algemeen hebben veel communities een gebrek aan ruimte en middelen om te kunnen garanderen dat alle muzikanten kunnen worden gehoord. We kunnen zoveel meer doen in het klaarstomen van een nieuwe generatie muziekliefhebbers voor succes in de moderne maatschappij. Muziek krijgt, samen met film, vaak te maken met schendingen van de artistieke vrijheid. Als we tekortschieten in het beschermen van muziek dan schieten we tekort in het beschermen van de fundamentele vrijheden van iedereen.

We hebben besloten dat Sonos actief moet werken aan de bevordering en bescherming van de toekomst van muziek, door ons bedrijf te gebruiken om ondersteuning te bieden aan degenen die bedreigingen of obstakels van muziek het hoofd bieden, of het nu gaat om bedreigingen die gericht zijn op artiesten of om symptomen van bredere maatschappelijke misstanden in kwetsbare communities. Zo zorgen we dat muziek een centrale plek in ieders leven kan innemen. Onze toewijding aan deze kwesties wordt gedreven door Sonos’ diepe verbinding met muziekcultuur en onze fundamentele waarden op het gebied van universele mensenrechten. En hoewel muziek dient als onze primaire drijfveer, handelen we eveneens vanuit ons geloof dat grotere muzikale vrijheid ook een grotere vrijheid voor alle andere vormen van expressie met zich meebrengt, zoals journalistiek, film en protest – en andersom.

We erkennen dat we nog veel te leren hebben over de strijd voor de bescherming van fundamentele rechten voor artiesten en andere complexe beleidskwesties die aan onze missie verbonden zijn. Eerder dit jaar nodigden we een groep toonaangevende activisten uit in ons kantoor in Boston om te luisteren en ze te vragen: Hoe kan Sonos het beste organisaties ondersteunen die dapper aan het front werken? Hun meningen waren rechtlijnig: Gemeenschapsinitiatieven hebben meer ondersteuning nodig en opzichtige samenwerkingen met bedrijven staan vaak in de weg van de werkelijke prioriteiten.

Als reactie hierop introduceren we een nieuw initiatief met de naam Listen Better. Hiermee kunnen we als bedrijf werkelijk iets betekenen uit naam van onze waarden op het gebied van muziek. We leggen de nadruk op het bouwen van sterke, duurzame relaties, op geen enkele manier verbonden aan ons product, gebaseerd op een simpele filosofie: Doe wat het meeste bijdraagt aan het helpen van de mensen op de voorhoede. We zijn van plan het werk van grassroots-activisten en belangenbehartigers te ondersteunen met kleine, strategische beurzen en ons programma in de loop van de tijd voorzichtig uit te breiden, terwijl we blijven luisteren en leren.

Om te beginnen hebben we voor de komende drie jaar 1,5 miljoen dollar beschikbaar gesteld in de vorm van vrije beurzen. Hiermee zullen we wereldwijd groepen financieren die werken aan vijf hoofddoelstellingen:

  • Vechten tegen censuur en stimuleren van vrije expressie van minderbedeelde artiesten.
  • Verdedigen van digitale rechten en vrije toegang tot informatie voor muzikanten en andere artiesten.
  • Beschikbaar stellen van ruimte en middelen zodat muzikanten kunnen worden gehoord.
  • Ondersteunen van muziekonderwijs voor minderbedeelde communities.
  • Inspireren van de volgende generatie artiesten, technici en wetenschappers.

We hebben de eerste ronde van Listen Better-beurzen toegewezen aan de zes organisaties die deze zomer met ons rond de tafel hebben gezeten. Deze groepen helpen ons vast te stellen welke kwesties centraal zullen staan bij het uitgeven van onze toekomstige grassroots-beurzen: Access Now, Article 19, Creative Time, Freemuse, de Future of Music Coalition en Index on Censorship. Deze groepen hebben toegezegd Sonos graag te blijven adviseren over de hoofddoelstellingen en strategie, zodat we blijven leren en het programma de volgende maanden en jaren kunnen uitbouwen.

 

Sonos invited a group of leading activists to listen and ask: How can Sonos most effectively support organizations working courageously on the frontlines?

 

Listen Better werkt samen met Q-Tip, een artiest die zich met zijn muziek al jaren inzet voor de samenleving en die ons al heel lang inspireert met zijn kunst en activisme. Q-Tip adviseert Sonos al een paar jaar en als adviseur van Listen Better gaat hij een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen van onze toekenningsstrategie van beurzen, het onder de aandacht brengen van dringende muziekkwesties en bij het aansporen van mensen om mee te helpen.

We horen graag van je wat jij doet om de toekomst van muziek te bevorderen en beschermen. Gebruik deze link om ons over jouw werk te vertellen.

Begin 2018 lanceren we een programma dat elke daarvoor in aanmerking komende organisatie, overal ter wereld, in staat stelt zich aan te melden voor een Sonos-beurs. En naast de financiële ondersteuning willen we na verloop van tijd ook de andere unieke middelen gebruiken die Sonos tot zijn beschikking heeft, waaronder de vele getalenteerde medewerkers over de hele wereld en een groot publiek dat onze liefde voor muziek deelt, dat we kunnen aansporen zich ook in te zetten voor dit belangrijke werk.

Luisteren maakt het leven beter. Maar zonder de vrijheid voor minderbedeelden om hun stem te laten horen, is er niets om naar te luisteren. Dan is er alleen maar stilte. Dus moeten we beter luisteren – en vechten voor de toekomst van muziek.

Met vriendelijke groeten,

Patrick Spence
CEO

Dit bericht is ook beschikbaar in: Australia Danmark Deutschland España France Italia Norge Sverige United Kingdom United States