Waarom we onze advertenties volgende week van Big Tech Platforms afhalen.

In plaats daarvan doneren we aan de conferentie over digitale rechten van Access Now.

 

We maken ons zorgen over de recente onthullingen over Facebook en over de uitbuiting van Facebooks platform. Het schandaal rond Cambridge Analytica zet, zoals veel recente krantenkoppen uit Silicon Valley, opnieuw de vraag op de agenda of Big Tech wel genoeg doet om zijn eigen belangen af te wegen tegen zijn grootste verantwoordelijkheid: het beschermen van jouw privacy.

Wij geloven dat iedereen het recht heeft om te weten hoe hun gegevens worden verzameld en gebruikt, en dat wij in de technologiesector allemaal de plicht hebben om de beloftes die wij maken over de privacy van onze klanten na te komen. Grote digitale platforms bieden ons ongelooflijke mogelijkheden in het personaliseren en contextualiseren van de reclame die we jou aanbieden. Maar aan de kracht die van deze mogelijkheden uitgaan, zit ook een enorme verantwoordelijkheid verbonden die we niet mogen negeren.

Daarom – vanaf volgende week maandag – verwijderen we al onze reclame een week lang van Facebook, Instagram, Google en Twitter en doen we een donatie om RightsCon te ondersteunen. Dit is een conferentie over digitale rechten die door de ontvanger van de Listen Better-beurs Access Now wordt georganiseerd. Tevens houden we ons volledig stil op Facebook en Instagram uit solidariteit met degenen die zich inzetten voor een gezonder en meer consumentvriendelijk technologisch ecosysteem.

Misschien vraag je je af waarom we deze platforms dan niet definitief verlaten, als we ons zoveel zorgen maken? Wij geloven absoluut, ondanks de tekortkomingen van deze massale digitale netwerken, in de kracht van technologie om ons dichter bij elkaar te brengen en om diepgaande gedeelde ervaringen te creëren. In onze ervaring zijn Facebook, Instagram en andere online platforms ongelooflijk effectieve manieren om onze klanten te bereiken en om als organisatie onze missie te delen – en natuurlijk om in ons privéleven met onze familie en vrienden in contact te blijven. Maar er is genoeg ruimte voor vernieuwing. Dit is het moment om de moeilijke discussies aan te gaan en om diegenen te ondersteunen die vooruitgang creëren met als doel om ons allemaal meer bij te brengen over technologie en ons als technologieconsumenten weerbaarder te maken.

Hoewel het gebaar dat we deze week maken maar klein is, is het bedoeld als betekenisvolle steun in de rug voor de ontwikkeling van een ecosysteem dat bestaat uit groepen die zich op technologiegebied exclusief inzetten voor het maatschappelijk goed. We geloven dat onze sector – en de maatschappij in het algemeen – gezonder is als bedrijven zoals Sonos en Facebook deel uitmaken van een ecosysteem dat ruimte biedt aan levendige gemeenschappen van activisten die zich inzetten voor het maatschappelijk goed.

Organisaties zoals Access Now, dat probeert op redelijke wijze de macht en invloed van technologiebedrijven in te perken, kunnen deze middelen inzetten om een publieke discussie in gang te zetten en beleidsvoorstellen te ontwikkelen die ons allemaal kunnen helpen beter te worden. RightsCon is een van de enige fora waar technologiebedrijven direct en op gelijke voet in discussie gaan met activisten. Dit kan leiden tot oplossingen die kunnen helpen een gezonder technologisch ecosysteem te creëren dat werkt voor iedereen. In het kader van onze eigen voortdurende inspanning om te leren en te ontwikkelen, neemt Sonos dit jaar actief deel aan RightsCon. Wij vinden het belangrijk dat technologieontwikkelaars luisteren naar degenen die nadeel ondervinden van die technologie, inclusief de meest gemarginaliseerde groepen, zoals voorvechters van mensenrechten, LGBT’ers en gekleurde mensen. RightsCon is een forum dat precies die vorm van luisteren mogelijk maakt – en uiteindelijk ook actie.

Wat ons betreft gaat dit niet om één sociaal netwerk of advertentieplatform; het gaat om het erkennen van het werk dat we allemaal moeten verrichten – Sonos net zo goed – om te garanderen dat onze sector een productieve, versterkende invloed uitoefent op onze maatschappij, op een manier die werkt voor iedereen.

Dit bericht is ook beschikbaar in: Australia Danmark Deutschland España France Italia Norge Sverige United Kingdom United States