Listen Better: Et åbent brev fra Patrick Spence

Kære venner

Musik er drivkraften bag alt, vi foretager os. Men musik er i stigende grad også en truet kunstart. Alt for mange kunstneres ytringsfrihed begrænses. Og andre risikerer fængsling eller endda at blive slået ihjel, fordi de deler deres sange over internettet. Der er ikke plads og ressourcer i samfundet til, at alle musikere kan blive hørt. Derfor begrænses muligheden for, at en ny generation af musikelskere, kan opnå succes i den moderne økonomi. Musikere – sammen med filmskabere – udsættes for alt for mange krænkelser af kunstnerisk frihed. Når vi svigter beskyttelsen af musik, svigter vi også i beskyttelsen af grundlæggende frihedsrettigheder for os alle.

Vi har besluttet, at Sonos skal arbejde aktivt for at fremme og beskytte musikkens fremtid. Vi vil bruge vores virksomhed til at støtte dem, der kæmper mod, der hvor musikken bliver truet. Uanset om truslen er rettet mod kunstnere eller om den er et symptom på mere omfattende uretfærdigheder, der påvirker samfundet. Og til at hjælpe med at gøre musik til en mere central del af livet for alle. Vores indsats i forbindelse med disse problemer drives af Sonos’ stærke forbindelse til musikkulturen samt vores grundlæggende værdier angående universelle menneskerettigheder. Mens musikken fungerer som vores primære drivkraft, handler vi i overensstemmelse med vores overbevisning om, at større frihed for musik betyder større frihed for alle andre udtryksformer – for eksempel journalistik, film og protester – og omvendt.

Vi ved, at vi har meget at lære om kampen for at beskytte kunstneres grundlæggende rettigheder og om de komplicerede politiske omstændigheder, der relaterer sig til vores mission. Tidligere i år inviterede vi en gruppe aktivister til vores kontorer i Boston for at lytte til dem og for spørge dem, hvordan Sonos på den mest effektive måde kan støtte organisationer, der arbejder i frontlinjen? Deres svar var enkelt: Fællesskabsbaserede initiativer har brug for mere støtte, og oversmarte partnerskaber mellem virksomheder kommer tit i vejen for ægte prioriteter.

Derfor lancerer vi nu et nyt initiativ kaldet Listen Better. Det gør det muligt for vores virksomhed at handle meningsfuldt og i overensstemmelse med vores musikalske værdier. Vi vil fokusere på at opbygge stærke, varige og betingelsesløse forhold i forbindelse med vores produkter – baseret på en enkel filosofi: Gør mest muligt for at hjælpe dem, der befinder sig i frontlinjen. Vi har planer om at støtte græsrods- og aktivistarbejde med små strategiske bidrag og lade vores program vokse stille og roligt med tiden, imens vi fortsætter med at lytte og lære.

Indledningdvist har vi afsat 1,5 millioner USD til ubegrænsede bidrag i løbet af de næste tre år. De skal finansiere grupper, der arbejder på fem centrale mål over hele verden:

  • At bekæmpe musikcensur og fremme ytringsfrihed for uprivilegerede kunstnere.
  • At forsvare musikeres og andre kunstneres digitale rettigheder og adgang til information.
  • At stille lokaler og redskaber til rådighed, så musikere kan blive hørt.
  • At støtte musikundervisning i uprivilegerede lokalsamfund.
  • At inspirere den næste generation af kunstnere, teknikere og videnskabsfolk.

Vi har uddelt den første runde af Listen Better-tilskud til de seks organisationer, der var med til vores rundbordsdiskussion i løbet af sommeren, og som vil hjælpe os med at finde frem til problemstillingerne ved vores fremtidige tilskud til græsrodsorganisationer: Access Now, Article 19, Creative Time, Freemuse, the Future of Music Coalition og Index on Censorship. Disse grupper har gavmildt indvilliget i fortsat at rådgive Sonos om hovedprioriteter og strategi, mens vi fortsætter med at lære og opbygge program meti de kommende måneder og år.

 

Sonos invited a group of leading activists to listen and ask: How can Sonos most effectively support organizations working courageously on the frontlines?

 

Listen Better samarbejder med rapperen Q-Tip – en kunstner, der har årelang erfaring med musikproduktion på socialt plan. Han har inspireret os med kunst og aktivisme gennem årtier. Q-Tip har rådgivet Sonos i adskillige år, og som en rådgiver for Listen Better vil han spille en vigtig rolle i at vejlede os med vores bidrags-strategi, hjælpe med at sprede budskabet om de presserende problemer, musikverdenen står over for, og anspore flere folk til at involvere sig.

Med henblik på at kunne fremme og beskytte musikkens fremtid bedre vil vi gerne høre fra dig. Brug dette link til at fortælle os om dit arbejde.

I starten af 2018 lancerer vi et program, hvor hvilken som helst kvalificeret organisation, med base hvor som helst i verden, kan ansøge om et Sonos-tilskud. Og med tiden planlægger vi at bruge Sonos’ unikke ressourcer ud over økonomisk støtte – blandt andet de mange talenter hos vores medarbejdere i hele verden og et stort publikum, der elsker musik, som vi kan få til at blive involveret i dette vigtige arbejde.
Livet er bedre, når du lytter. Men uden en frihed, hvor de mindrebemidlede kan blive hørt, er der ikke noget at lytte til. Der er stilhed. Så vi må blive bedre til at lytte – og kæmpe for musikkens fremtid.

Med venlig hilsen

Patrick Spence
Administrende direktør, Sonos

Dette indlæg er også tilgængelig i: Australia Deutschland España France Italia Nederland Norge Sverige United Kingdom United States